Tuesday, September 5, 2023

माणुसकीच्या वेणा

माणुसकीच्या वेणा

साद देत राहतात
या शवाला...
जिवंत राहते हे शव
मृतांच्या दाटीत!

माणुसकीच्या वेणा

माणुसकीच्या वेणा साद देत राहतात या शवाला... जिवंत राहते हे शव मृतांच्या दाटीत!