Tuesday, April 19, 2016

या स्वप्नांना....

या स्वप्नांना टेकाया
जरा भुई मिळावी
घनघोर पावसाची
जरा गाज यावी
भुईतून उगवावी
स्वप्ने अशी की
स्वप्नांनाही जरा
साथ मिळावी....!

No comments:

Post a Comment