Saturday, January 21, 2017

दिलेरखान-संभाजी प्रकरण...सत्य काय?

दिलेरखानाला शंभुराजे जाऊन मिळाले त्यामागे एक कट होता. दुर्दैवाने तो कट फसला. कटाच्या सिद्धीसाठी ज्या वावड्या जाणीवपुर्वक उठवल्या गेल्या त्यात नंतरच्या बखरकारांनी आपलेही हात धुवून घेतले. पण काय होता हा कट? तो कशामुळे फसला? शिवाजी महाराजांचा त्यात कोणता सहभाग होता? काय पुरावे आहेत त्याचे? इतिहासकारांच्या नजरेतून नेमके काय सुटले?
अवश्य पहा हाही एक शिवाजी महाराज व संभाजीराजांचा एक गनीमी कावा जो दुर्दैवाने यशस्वी झाला नाही.

Pls click on the following link to watch complete video.

No comments:

Post a Comment