Saturday, March 10, 2018

माणसांच्या शोधात!

माफ करा
तुम्हाला खूष करता येईल
असे मी काही दिले नाही
तुमचे अहंकार आणि
क्षणप्रेरीत आकांक्षा
यांना खोटे स्वप्नपंख
देता येतील असेही
माझ्याकडे काही नाही...
स्वप्नभूल मला कधी
उमगलीच नाही....
जे माझ्याकडे आहे
ते बस माणसांसाठी होते
जे बोलत गेलो
त्याकडे तुम्ही
अक्षय्य बरळणे समजत
दुर्लक्ष केले तरी हरकत नाही!
मी आपला आहेच
माणसांच्या शोधात!

No comments:

Post a Comment