Thursday, September 26, 2013

ही मेघभरली

ही मेघभरली प्रशांत सायंकाळ
अन ओलेती वाट मिठीत गवताळ
चुंबनांची करीत वर्षा वाहतो वारा
हृदयात गुंजवत सूक्त प्रितीचे हळुवार...

हा ऋतुच असला स्नेहल नि लडिवाळ
देत निमंत्रण प्रणयाचे असे ओढाळ...!

No comments:

Post a Comment