Thursday, July 11, 2013

आज निमग्न...

आज निमग्न
आहे मी
आभाळाच्या
आभाळमिठीत
झेलत अनंत संवेदनांची
भाववर्षा
चिंब होत एवढा कि
मीच बनत एक मेघ
व्यापू पाहत
सर्वव्यापी आभाळाला
होत अथांग
आणि चिंब भिजवित
माझ्या अवघ्या
विश्वाला...
वर्षत रहायचे हेच काय ते
आभाळस्वप्न
शेवटच्या उरल्या
थेंबापर्यंत
विरुन जायला
महाकाशात!

No comments:

Post a Comment