Friday, March 7, 2014

स्काय डिटरमाईन्स...

तू असशील...नसशील
हे आकाश ठरवते
मातीच्या गर्भात
तुझे मग अस्तित्व उगवते...
(वा मावळते...!)

(स्काय डिटरमाईन्स...माझे एक चित्र..!)No comments:

Post a Comment